همسفران نمایندگی آکادمی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آكادمی بهره برداری نمایید. آدرس: میدان هفتم تیر ـ خیابان بهار شیراز ـ ابتدای سهروردی جنوبی ـ نبش كوچه صدری - پلاك 3- كنگره60 کارگاه آموزشی همسفران : سه‌شنبه ها از ساعت 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی : دوشنبه‌ها ساعت 17 • گروه خانواده نمایندگی آكادمی http://academi-h.mihanblog.com 2020-04-04T17:32:14+01:00 text/html 2020-04-04T03:36:30+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر گلناز (لژیون هفتم) مشارکت مکتوب کمک‌راهنمای لژیون بیست‌ویکم http://academi-h.mihanblog.com/post/3832 <div align="justify"><blockquote><div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#C0C0C0;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2">&nbsp;میزان دانایی سواد نیست. تمدن نیست. مانند انسان بودن به لباس پوشیدن نیست. باید انسانی اندیشید. </font><br></td></tr></tbody></table></div></blockquote></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/26422/f430438b-1b54-4049-91e4-6fd43c6b85ba.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-04T03:30:31+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر زهرا (لژیون پنجم) مسئولیت و جایگاه،بستری برای آموزش http://academi-h.mihanblog.com/post/3826 <blockquote><div align="justify"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2">هشتمین جلسه از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی مجازی کنگره 60، ویژه همسفران خانم نمایندگی آکادمی، با استادی سرکار خانم فاطمه با دستور جلسه<b>"ظرفیت و مسئولیت، قبله گم کردن" </b>برگزار شد.</font><br></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%285%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-03T10:12:41+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر سارا (لژیون چهاردهم) رخداد تغییرات با بکارگیری آموخته ها و تجربیات http://academi-h.mihanblog.com/post/3823 <blockquote><div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">همسفر الهام: تصمیم گرفتم دانایی موثر رو اجرایی کنم، که نتیجه اش آرامش وانرژی مثبتی بود که همه وجودم رو در بر گرفت. </font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="justify"><img src="https://up.c60.ir/repository/4590/13990112/elham333333.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-03T09:30:49+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر وفا (لژیون ششم) مشارکتِ همسفر سارا، در ارتباط با دانایی، داناییِ مؤثر، سواد http://academi-h.mihanblog.com/post/3828 <blockquote><div align="justify"><table style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 204); font-size: 11px; width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نشانه‌ی دانایی؛ در نهایت به تفکرات و اعمالِ ما ختم می‌شود. انسانی که داناست، دانایی او قابلِ تشخیص است و نیازی نیست که بگوید من دانا هستم.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="https://8pic.ir/uploads/-vafa-.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-03T05:41:30+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر وفا (لژیون ششم) شصت‌وچهارمین مشارکتِ مکتوبِ راهنمایانِ گروهِ خانواده‌ی نمایندگیِ آکادمی http://academi-h.mihanblog.com/post/3827 <div align="justify"><blockquote><div align="justify"><table style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 204); font-size: 11px; width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خواهانِ این هستیم که ابرازِ خلاقیت و ارائه‌ی قابلیت‌های تحلیلیِ تجربیات و تعاملِ متقابلِ راهنمایانِ بزرگوارِ نمایندگیِ آکادمی را اِدغام و کلامِ نافذ و قلمِ گوهربارشان را ثبت و اشتراک‌گذاری نموده و در راستای اهدافِ کنگره ۶۰ نقشی ایفا نماییم.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote></div><div align="center"><img src="https://8pic.ir/uploads/congress60-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-03T03:07:48+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر وفا (لژیون ششم) برداشتِ همسفر نازنین از سی‌دیِ اهمیتِ خوابِ شب http://academi-h.mihanblog.com/post/3809 <blockquote><div align="justify"><table style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 204, 204); font-size: 11px; width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یکی از ارکانِ اصلی؛ برای این‌که شخص بتواند به‌خوبی بخوابد این است که باید فرکانسِ امواجِ مغزی پایین بیاید، یعنی ذهن آرام شود.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/60o4_0mj4tpjbffp14wyuqzai.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-02T11:46:44+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر مونا (لژیون هجدهم) مشارکت مکتوب لژیون خانم شبنم- لژیون شانزدهم http://academi-h.mihanblog.com/post/3817 <div align="center"><blockquote><div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2">&nbsp;تعدادی از رهجویان کمک راهنمای محترم سرکار خانم شبنم (لژیون شانزدهم) در خصوص "دستور جلسه دانایی، دانایی موثر و سواد " مطالبی ارائه نمودند که به صورت مشارکت مکتوب تقدیم شما عزیزان می‌گردد.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/26422/f430438b-1b54-4049-91e4-6fd43c6b85ba.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-02T07:00:26+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر فخری (لژیون یازدهم) برداشت از سی دی انسان هالو- همسفر هدی http://academi-h.mihanblog.com/post/3822 <blockquote><div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهندس دژاکام: انسان باید به هر چه که در زندگی می‌شنود و می‌بیند تفکر کند نباید بدون تعمق آن را بپذیرد این تفکر بر مبنای بدبینی نمی‌باشد، بلکه باید تفکر را در هر سطحی که هستیم اجرا کنیم در وادی اول هم بیان‌شده که همه‌چیز با تفکر خلق می‌شود، پس تفکر خیلی مهم و حیاتی می باشد.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r3x3_hdfh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-02T03:44:06+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر مونا (لژیون هجدهم) مشارکت مکتوب لژیون خانم نسیم- لژیون هجدهم http://academi-h.mihanblog.com/post/3819 <div align="center"><blockquote><div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2">&nbsp; تعدادی از رهجویانِ راهنمای محترم سرکار خانم نسیم (لژیون هجدهم) در خصوصِ دستور جلسه‌ی هفتگی "دانایی،دانایی موثر و سواد" مطالبی را ارائه نموده‌اند، که به‌صورتِ مشارکت تقدیمِ شما عزیزان می‌گردد.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/21907/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/images%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-01T12:36:57+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر مونا (لژیون هجدهم) مشارکت مکتوب لژیون خانم میترا- لژیون هفدهم http://academi-h.mihanblog.com/post/3818 <div align="center"><blockquote><div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="2">&nbsp;تعدادی از رهجویان راهنمای محترم سرکار خانم میترا (لژیون هفدهم) در خصوص "دستور جلسه دانایی،دانایی موثر و سواد" مطالبی ارائه نمودند، که به صورت مشارکت مکتوب تقدیم شما عزیزان می‌گردد.</font></td></tr></tbody></table></div></blockquote></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/15502/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/425717831_13817.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-01T09:30:41+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر فخری (لژیون یازدهم) خلاصه سی دی انسان هالو- همسفر حدیث http://academi-h.mihanblog.com/post/3815 <blockquote><div align="right"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهندس دژاکام: در کتاب خدا می‌گوید: ان الانسان حلوعا، من به تجربه‌ای که دیدم، می‌گویم انسان موجود حریصی هست اما موجود هالو و ساده‌ای هم هست و الحق که انسان موجود هالویی است. چیزهایی را که به نفعش است، دوست دارد که باور کند، خیلی ساده و زودباور است، تخیلاتی است که آن‌ها را به واقعیت می‌پندارد، هر چیزی را که بشنود یا ببیند، فوری باور می‌کند! </font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r3x3_hdfh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-01T03:30:52+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر فخری (لژیون یازدهم) پیام سی دی مثلث تفکر- همسفر ملیحه http://academi-h.mihanblog.com/post/3824 <blockquote><div align="right"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اما قاضی می‌گوید:</font></p><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پس انسان می‌تواند بدون قاضی هم می‌شود به دادخواهی بروید و آنچه در شماست از خویش و خویشتن بخواهید که گام بلندی به ژرفای تفکر بردارید تا متوجه بشوید چندان دشوار نیست. </font></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/6836_jiii.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-31T10:00:08+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر فخری (لژیون یازدهم) مشارکت مکتوب لژیون یبیستم http://academi-h.mihanblog.com/post/3813 <blockquote><div align="right"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم بنفشه (لژیون بیستم) در خصوص دستور جلسه هفتگی </span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">"دانایی، دانایی موثر، سواد"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">مطالبی ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.</span></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/4590/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/0078vwlwgfkfj8bul54u.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-31T05:30:57+01:00 academi-h.mihanblog.com همسفر فخری (لژیون یازدهم) مشارکتِ مکتوبِ لژیونِ خانم مریم - لژیون نوزدهم http://academi-h.mihanblog.com/post/3804 <blockquote><div align="right"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#CCCCCC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم مریم (لژیون نوزدهم) در خصوص دستور جلسه هفتگی </span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">"دانایی، دانایی موثر،سواد"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">مطالبی ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.</span></td></tr></tbody></table></div></blockquote><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/4590/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/0078vwlwgfkfj8bul54u.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-30T17:43:55+01:00 academi-h.mihanblog.com نماینده همسفران (همسفر زری) اطلاعیه برگزاری آزمون مجازی نیمه دوم فروردین سال99 http://academi-h.mihanblog.com/post/3820 <blockquote><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><div style="text-align: justify;"><br><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در ادامه آزمون‌های مجازی همسفران کنگره ۶۰، برنامه نیمه دوم فروردین به شرح زیر خدمت شما اعلام می‌گردد: </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red;" lang="FA">طبق روال امتحانات مجازی، طراحی سوال با کمک راهنمایان هر لژیون می‌باشد. </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">روز سه شنبه ۹۹/۱/۱۹:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر از صفحه ۲۰ تا صفحه ۵۸ (ابتدای مبحث طرحی نو) و سی دی لنگر کشتی را بکشید.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">روز سه شنبه ۹۹/۱/۲۶:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر&nbsp; از صفحه ۵۸ ( از ابتدای طرحی نو ) تا صفحه ۸۲ (ابتدای مبحث ساختن قالب) و سی دی قضاوت ۹۳ </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در هر امتحان از کتاب ۶ سوال و از سی دی ۴ سوال طراحی شود و زمان امتحان ۱۰ دقیقه خواهد بود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">کمک راهنمایان محترم؛ لطفاً تهیه گزارش آزمون را در دستور کار خود قرار دهید</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">با احترام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">همسفر فروغ مسئول امتحانات</span></p> <br></div></div></blockquote>