تولد یک‌سال رهایی خانم عقیق و آقای فریدون
سه شنبه 5 شهریور 1398 ساعت 10:35 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


روز شنبه مورخ 98/06/02 تولد یک‌سال رهایی مسافر فریدون و همسفر عقیق را جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/04/01
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 08:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر گلناز (لژیون هفتم) | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره هفتادویکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " هفته دیده بان  " با استادی  " دیده بان محترم سرکار خانم آنی " و نگهبانی " ایجنت محترم آقا کوروش " و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 98/04/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 98/2/18 + جشن تولد یک‌سال رهایی مسافر ناصر
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 10:24 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره هفتادویکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر و همسفران، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " وادی دهم و تاثیر آن روی من با استادی  "کمک راهنمای محترم آقا امیر" و نگهبانی "مسافر حسین" و دبیری "مسافر اکبر" در روز شنبه مورخ 98/03/18 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

هم‌چنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی: مسافر ناصر، رهجوی کمک‌راهنمای محترم: مسافر امیر را جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 98/2/7/ + جشن تولد یک‌سال رهایی مسافر محترم آقا حمید
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 03:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر وفا (لژیون ششم) | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره‌ی هفتاد و یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ ویژه آقایان مسافران و همسفران با دستور جلسه‌ی: "الهام از رمضان" با استادی کمک‌راهنمای محترم مسافر امیر، نگهبانی مسافر حسین و  دبیری مسافر فریدون در روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۷ رأس ساعت ۱۷:۰۰ در نمایندگی آکادمی آغاز به‌کار نمود.
هم‌چنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی: مسافر حمید، رهجوی کمک‌راهنمای محترم: مسافر امیر را جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/11/18 و تولد یک سال رهایی مسافر محمد
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 11:26 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " OT  " با استادی  " راهنمای محترم آقا هادی" و نگهبانی " مسافر محمدرضا " و دبیری " مسافر مهران " در روز پنجشنبه مورخ 97/11/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

همچنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی مسافر آقای محمد رهجوی کمک راهنمای محترم آقای هادی و همسفر خانم زهرا رهجوی خانم ناهید را جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


جشن هفته همسفر
پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت 10:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


کارگاه آموزشی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 و جشن هفته همسفر با استادی دیده‌بان محترم سرکار خانم آنی کماندار، نگهبانی همسفر خانم کیمیا و دبیری همسفر آقای روزبه در روز پنجشنبه مورخ 97/10/06 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/09/29 و تولد پنج سال رهایی مسافر پیمان
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 03:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر گلناز (لژیون هفتم) | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من " با استادی  " کمک راهنمای محترم آقا نادر" و نگهبانی " مسافر محمدرضا " و دبیری " مسافر محسن" در روز شنبه مورخ 97/09/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/08/3 و تولد یکسال رهایی مسافر ابراهیم
شنبه 5 آبان 1397 ساعت 08:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفر در نمایندگی آکادمی با دستورجلسه "وادی دوم و تأثیر آن روی من" با استادی "کمک‌راهنمای محترم مسافر امیر" و نگهبان  "مسافر امیر "و دبیر "مسافر ریموند" که روز پنج‌شنبه مورخ 1397/08/03 رأس ساعت 17 شروع به کار کرد.

همچنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی مسافر آقای ابراهیم رهجوی کمک راهنمای محترم آقای امیر و همسفر خانم مونا رهجوی خانم سمن را جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،

کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 97/07/12 و تولد یک سال رهایی مسافر محمدرضا
شنبه 28 مهر 1397 ساعت 11:22 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  "D.SAP" با استادی" کمک راهنمای محترم مسافر رضا" و نگهبان  "مسافر امیر "و دبیر"مسافر ریموند" که روز پنج شنبه مورخ 1397/07/26 راس ساعت 17 شروع به کار کرد.

همچنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی مسافر آقای محمدرضا رهجوی کمک راهنمای محترم آقای رضا و همسفر خانم فاطمه رهجوی خانم راحله را جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 97/07/12
چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 01:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا (لژیون هجدهم) | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت‌ونهمین سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستورجلسه "سیستم ایکس" با استادی"ایجنت محترم آکادمی آقای مجید سلامی "نگهبانی "مسافر امیر" و دبیری "مسافر ریموند"روز پنج‌شنبه مورخ 97/07/12 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

همچنین مراسم جشن تولد سومین سال رهایی مرزبان محترم آکادمی آقای امین رهجوی کمک راهنمای محترم آقای حامد و همسفر خانم فریبا رهجوی خانم زهرا را جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/05/04
جمعه 5 مرداد 1397 ساعت 10:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بنفشه (لژیون بیستم) | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره شصت‌ونهمین سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60ویژه آقایان مسافر و همسفر در نمایندگی آکادمی با دستورجلسه "کار، تحصیل و قدرت" با استادی "کمک راهنمای محترم آقای امیر"  و نگهبانی "مسافر امیر" و دبیری "مسافر علی‌رضا" روز پنج‌شنبه مورخ 04/05/97 رأس ساعت 17 آغاز به کار کرد.

همچنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی آقای احسان رهجوی کمک راهنمای محترم آقای امیر و همسفر خانم نرگس رهجوی خانم بنفشه را جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/03/31
شنبه 2 تیر 1397 ساعت 04:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دهم با استادی" راهنمای محترم آقای علی اشکذری" و نگهبانی" مسافر بهزاد" و دبیری" مسافر حسن"و همچنین مراسم جشن تولد پنجمین سال رهایی و آزادمردی آقا امیر رهجوی کمک راهنمای محترم آقای علی را جشن گرفتیم که در روز پنج‌شنبه مورخ 1397/03/31  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/12/17
یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 01:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )


یازدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی هفتم با استادی" کمک راهنمای محترم آقا رضا" و نگهبانی" مسافر احمد" و دبیری" مسافر سجاد "و همچنین مراسم جشن تولد اولین سال رهایی آقا بهزاد رهجوی کمک راهنمای محترم آقای رضا را جشن گرفتیم که در روز پنج‌شنبه مورخ 1396/12/17  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 96/12/03 + جشن هفته دیده‌بان
پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 05:47 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "هفته دیده‌بان" با استادی
 "دیده‌بان محترم سرکار خانم آنی کماندار" و نگهبانی "مسافر احمد"  و دبیری "مسافر سهند"  در روز پنج‌شنبه مورخ 1396/12/10 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
همچنین مراسم جشن هفته دیده‌بان با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


گزارش جشن تولد چهاردهمین سال رهایی مسافر عباس امیر معافی
دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 09:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )
مراسم جشن تولد چهاردهمین سال رهایی "راهنمای محترم عباس امیر معافی" رهجوی "دیدبان محترم علی خدامی"  در روز پنج‌شنبه مورخ 1396/12/03 با شور و شوق فراوان و با حضور مسافران و همسفران کنگره 60 ؛ برگزار گردید .

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: