کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/07/16
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 06:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره هفتادم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی سرکار خانم لیلا (مرزبان همسفران شعبه آکادمی) نگهبانی خانم اعظم و دبیری خانم رخشنده با دستور جلسه (جشن ایجنت، اسیستانت و مرزبان) در روز سه‌شنبه مورخ 98/07/16 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/07/09
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 06:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی سرکار خانم عفت نگهبانی اعظم و دبیری خانم رخشنده با دستور جلسه "وادی اول و تاثیر ن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 98/07/09 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/07/02
سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 07:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


چهاردهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی دیده‌بان محترم جهان‌بینی "استاد امین" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "صورت مساله اعتیاد" در روز سه‌شنبه مورخ 98/07/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/06/26
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 06:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه (لژیون پنجم) | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم رها" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 98/06/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/06/12
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 10:38 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه (لژیون پنجم) | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "کمک راهنمای محترم سرکار خانم شانی مسئول سمعی و بصری کنگره60" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می‌کنم،مقاله‌نویسی" در روز سه‌شنبه مورخ 98/06/12 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/06/05
چهارشنبه 6 شهریور 1398 ساعت 02:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم مونا" نگهبانی موقت "خانم طاهره" و دبیری موقت "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" در روز سه‌شنبه مورخ 98/06/05 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/05/22
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 07:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر گلناز (لژیون هفتم) | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "کمک راهنمای محترم خانم سیمین" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" در روز سه‌شنبه مورخ 98/05/22 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/05/15
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 06:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "سرکارخانم زهرا" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "از فرمان‌برداری تا فرمان‌دهی" در روز سه‌شنبه مورخ 98/05/15 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/05/01
سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 05:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"سرکارخانم مرضیه" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم طاهره"  با دستور جلسه "حرمت کنگره60" در روز سه‌شنبه مورخ 98/05/01 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/04/25
سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 06:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"سرکارخانم مریم" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 98/4/25 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/04/18
سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 06:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"سرکارخانم مژگان" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "تخریب شیشه و درمان آن با متد "DST در روز سه‌شنبه مورخ 98/4/18 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/04/11
سه شنبه 11 تیر 1398 ساعت 06:49 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر گلناز (لژیون هفتم) | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"سرکارخانم اکرم" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "آداب معاشرت،ادب بی ادبی، تعادل و بی تعادلی" در روز سه‌شنبه مورخ 98/6/11 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/4/4
سه شنبه 4 تیر 1398 ساعت 06:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر گلناز (لژیون هفتم) | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"کمک راهنمای محترم خانم شبنم" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "هفته دیده بان" در روز سه‌شنبه مورخ 98/4/4 رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود. 


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه مجازی همسفران_دیده‌بان
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 08:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران (همسفر زری) | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دور چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی مجازی ویژه همسفران خانم کنگره 60 شعبه آکادمی با استادی "کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم سیمین" دستور جلسه "دیده‌بان" برگزار شد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر سه‌شنبه 98/3/28
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 06:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره (لژیون ششم) | ( نظرات )


سومین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی"خانم سپیده" نگهبانی "خانم فخری" و دبیری "خانم فاطمه"  با دستور جلسه "در کنگره 60 چگونه قدردانی کنیم؟" در روز سه‌شنبه مورخ 98/3/28 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: