چهل‌وچهارمین مشارکتِ مکتوبِ راهنمایانِ گروهِ خانواده‌ی نمایندگیِ آکادمی
دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر وفا (لژیون ششم) | ( نظرات )
     
مشارکت و کارِ گروهی؛ یکی از ضروری‌ترین عوامل در تحققِ اهدافِ کنگره ۶۰ می‌باشد.
انجامِ کارِ جمعی، اغلب به‌عنوانِ روشِ خوبی برای تقسیمِ کار و افزایشِ بهره‌وری، ارائه می‌شود و فعالیت‌های جمعی، خود یک مهارت برای یادگیری به‌شمار می‌رود و این‌ها از طریقِ اشتراک‌گذاریِ تجربیات و تعاملِ متقابل، صورت می‌گیرد که امکانِ ابرازِ خلاقیت و قابلیت‌های تحلیلیِ افرادِ فعال در آن را افزایش می‌دهد و فرصتِ ارائه‌ی قابلیت‌ها، باعثِ تقویتِ انگیزه‌ی آنان می‌شود.
هم‌چنین می‌توان گفت که این امر؛ امکانِ استفاده از دانش‌ها و مهارت‌ها و تجربیاتِ مختلفی که افراد این مجموعه دارند را برای‌مان فراهم می‌نماید.
در کنگره ۶۰ در کنارِ یکدیگر قرار ‌گرفته‌ایم، زیرا خواسته‌ها و اهداف و بعضاً ویژگی‌هایمان نیز به‌هم گره خورده‌اند.
فرآیندِ کارِ جمعی، وابسته به اهدافِ اعضای آن مجموعه است و ما در قالبِ یک مجموعه و در کنارِ یکدیگر، خانواده‌ای هستیم که اساسِ کارمان محبت است و با دانایی و شناخت و معرفت، در کنارِ یکدیگر قرار ‌گرفته‌ایم و با عقل و عشق و ایمان، حرکت می‌کنیم و پیشرفتِ خود را در ارتقاءِ کیفیتِ اهدافِ کنگره ۶۰ و رشدِ یکایکِ اعضای آن می‌دانیم.
تمرکز بر گسترش و تعمیقِ دانشِ اعتیاد و درمانِ آن، همواره از اولویت‌ها به‌‌شمار می‌رود.
هم‌چنین فراهم کردنِ روندِ رو به رشد و پُربار و رضایت‌بخش، برای اعضای جمعیتِ احیای انسانی، بخشی از تکنیک‌های این سازمانِ غیرِ دولتی محسوب می‌شود.
وفاداری، تفاهم و هم‌کاریِ مشترک و چندسُویه و بالا بودنِ مسئولیت‌پذیری، آموزش، توانایی‌های پیچیده، روابطِ سودمند و بینشِ قابلِ توجه‌ی راهنمایانِ کنگره ۶۰؛ دلیلی برای این شد که با اِدغام و اشتراک‌گذاریِ نگرش‌ها، پویاییِ مشارکت و همه‌ی این عوامل، در محیطِ خوب و مثبتِ سایتِ همسفرانِ نمایندگیِ آکادمی، در قالبِ مشارکتِ مکتوبِ راهنمایانِ گروهِ خانواده‌ی نمایندگیِ آکادمی، به‌ثبت برسد.
لذا از شما عزیزان می‌خواهیم؛ از این بخش که مرتبط با دستور جلسه‌ی: 
"هفته‌ی اسیستانت، ایجنت و مرزبان" است بهره‌مند شوید.

با سپاس و احترام - همسفر وفا، لژیون خانم آنی کماندار (لژیون ششم)


سلام دوستان؛ شهره هستم همسفر - کمک‌راهنمای لژیون پنجم
"مرزبان؛ ساختارِ مرزبانی در سالِ هزار و سی‌صد و هشتاد و یک تشکیل شد. مرزبانی یکی از حرکت‌های بسیار ثمربخش در کنگره ۶۰ می‌باشد.
مرزبانان اداره کننده و مجریانِ اصول و قوانین و حرمتِ کنگره می‌باشند.
"مرزبانان موظف هستند؛ قوانینِ منصوبِ کنگره‌ی دیده‌بان را به‌طورِ کامل اجرا نمایند و مسئولِ پاسخ گوییِ مستقیمِ کیفیت و سطحِ آموزشی نمایندگیِ خود می‌باشند‌."
مرزبانان توسطِ اعضاء در هر نمایندگی؛ برایِ مدتِ چهارده ماه انتخاب می‌شوند و نشانِ مرزبانان شالِ زرد رنگ می‌باشد.

"ایجنت؛ جایگاهِ ایجنتی در حدودِ سالِ هزار و سی‌صد و هشتاد و نه از سویِ کنگره‌ی  دیده‌بانان معرفی شده که "وظیفه‌ی نظارت بر اجرای صحیح و کاملِ قوانینِ کنگره توسطِ مرزبانان، به‌عهده‌ی ایجنت می‌باشد."
ایجنت در نظارت بر امورِ مختلفِ نمایندگی؛ بایستی با دیده‌بانانِ مربوطه هماهنگ باشد. ایجنت راهنما و یا مشاورِ مرزبانان است و در مسئولیتِ خود، همواره بایستی بر مبنایِ معرفت و عملِ سالم و عدالت عمل نموده و بینِ مرزبانان و بین اعضای نمایندگی، الگوی صلح و محبت باشد.

"اسیستانت؛ در کنگره ۶۰ "به افرادی که به‌عنوانِ نماینده‌ی دیده‌بانانِ گروهِ خانواده، جهتِ نظارت بر عمل‌کردِ هم‌سفران و جلساتِ آن‌ها در نمایندگی‌ها انتخاب می‌شوند، اسیستانت گفته می‌شود."
جایگاهِ اسیستانت در سطحِ جایگاهِ ایجنت می‌باشد؛ که حوزه‌ی فعالیت و نظارتِ آن، فقط در گروهِ خانواده می‌باشد.
در سالِ هزار و سی‌صد و نود، شروعِ کارِ اسیستانت‌ها بود. ولی از سالِ هزار و سی‌صد و نود و چهار، با تشکیلِ جلسات شکل گرفت و در حالِ حاضر؛ تعدادِ چهل و نه نفر اسیستانت، در حالِ خدمت می‌باشند‌‌.
اسیستانت‌ها از نمایندگی‌های مختلف انتخاب می‌شوند و دوره‌ی اسیستانتی چهارده ماه می‌باشد. اسیستانت هر نمایندگی؛ ضمنِ انتقالِ نقطه‌نظراتِ دیده‌بانانِ گروهِ خانواده به مرزبانان، گزارشِ وضعیتِ نمایندگی را به دیده‌بانانِ گروهِ خانواده ارائه می‌نمایند‌.
این هفته بر تمامیِ مرزبانان، ایجنت‌ها و اسیستانت‌های کنگره ۶۰ مبارک باشد.

سلام دوستان؛ زهره هستم همسفر - کمک‌راهنمای لژیون دوم
کنگره ۶۰ همان‌طور که در درمانِ اعتیاد با روشِ DST موفق بوده است، در اداره‌ی ساختارِ درونیِ این سیستمِ عظیم نیز بسیار عمل‌کردِ خوبی داشته که از نظم و انضباطی که در جلساتِ آموزشی و پارکِ طالقانی، اماکنِ ورزشی چون استخرهای طرف قراردادِ زمین‌های ورزشی و کلینیک‌های دریافت OT برقرار است، کاملاً مشخص است که تفکرِ عظیمی در پسِ اداره‌ی این سیستم جاری است.
"افرادی در رأسِ هر گروه و فعالیت در کنگره هستند؛ که به‌خوبی خدمت می‌کنند و پاداشِ خود را از خدمتِ خالصانه و رایگانی که انجام می‌دهند می‌گیرند."
این پاداشِ معنوی و حالِ خوشی است که بعد از هر خدمت دریافت می‌کنند.
نظمی که در جلساتِ عمومی و خصوصی همواره دیده می‌شود؛ توسطِ مرزبان‌های عزیز که توسطِ خودِ اعضاء انتخاب می‌شوند، برقرار می‌گردد و مرزبان‌ها همیشه زودتر از بقیه به کنگره می‌آیند و دیرتر از اعضای دیگر از کنگره خارج می‌شوند.
عزیزانِ دیگری؛ بر کارِ مرزبان‌ها نظارت می‌کنند که در کنگره، قسمتِ خانم‌ها، اسیستانت و قسمتِ آقایان، ایجنت نام دارند.
اگر هم‌کاری و نظارتِ این عزیزان نبود؛ شاید سیستم به این خوبی حرکت نمی‌کرد و تفکرِ این مهم، توسطِ جناب مهندس عزیز صورت گرفت و تا همیشه ممنون و سپاس‌گزارِ این بزرگوار هستیم.
هفته‌ی ایجنت و اسیستانت و مرزبانانِ عزیز را تبریک می‌گویم و برای این خدمت‌گذارانِ بی‌مُدعا، بهترین‌ها را آرزومندم.


سلام دوستان؛ ناهید هستم همسفر - کمک‌راهنمای لژیون یکم
دست‌های کمک‌رسان و پنهان که در کنگره ۶۰ به خدمت مشغولند و شاید خیلی از ما با حالِ خراب که واردِ کنگره می‌شویم تا ماه‌ها آن‌ها را نشناسیم.

وظایفِ "اسیستانت و ایجنت؛ رابطِ بینِ دیده‌بانان یا همان کنگره‌ی چهارده نفره و نمایندگی‌ها هستند و ناظرِ بر عمل‌کردِ مرزبانان و اجرای صحیحِ قوانینِ کنگره ۶۰ و مشاور و راهنمای مرزبانان می‌باشند و هم‌چنین پاسخگوی سؤالاتِ کنگره‌ی دیده‌بانان، در موردِ نمایندگی‌های مربوطه می‌باشند."
ایجنت‌ها و اسیستانت‌ها در مسئولیتِ خود؛ همواره بایستی بر مبنای معرفت، عملِ سالم و عدالت، عمل نمایند و بینِ مرزبانان و اعضای نمایندگی، الگوی صلح و محبت باشند.

وظایفِ مرزبانان؛ "مرزبانان اداره کنندگانِ نمایندگی‌ها و مجریانِ اصول و قوانین و حرمتِ کنگره ۶۰ در نمایندگی‌های مربوطه می‌باشند."
کنگره‌ی مرزبانانِ هر یک از نمایندگی‌ها از هفت نفر مرزبان تشکیل شده، که پنج نفر آقا مسافر و دو نفر خانمِ هم‌سفر می‌باشند.
کلیه‌ی امورِ مربوط به اداره‌ی نمایندگی‌ها؛ مانندِ برگزاریِ کارگاه‌های آموزشیِ عمومی و خصوصی، تشکیلِ لژیون‌ها، مراسم، همایش‌ها، نشست‌ها، اطعام و برگزاریِ انتخاباتِ نگهبانی و انجامِ مشاوره و راهنماییِ اولیه‌ی مراجعین، به‌عهده‌ی مرزبانان می‌باشد.
این هفته را به تمامیِ خدمت‌گزارانی که با عشق، باعث شدند مسیرِ زندگی‌ام عوض شود و به آرامش برسم، تبریک گفته و برای تک‌تکِ این عزیزان، بهترین‌ها را خواهانم.


سلام دوستان؛ کیمیا هستم همسفر - کمک‌راهنمای لژیون سوم
ابتدا لازم می‌دانم که این هفته را به تمامیِ "مرزبانان و "اسیستانت‌ها و "ایجنت‌های کنگره ۶۰ تبریک بگویم.
افرادی که خدمتی پُر از بها و خودگذشتگی و در عینِ‌حال با عشق و محبت را انجام می‌دهند.
چنین افرادی؛ که به این درجه رسیده‌اند و احساسِ نیاز برای خدمت کردن در این زمینه را پیدا کرده‌اند، "مطمئناً قلبِ بزرگی دارند و از حساب و کتاب‌های زندگیِ مادی و عقلِ معاشِ‌صرف، فراتر رفته‌اند و ارزش‌های والاتری را برای حرکت در مسیرِ تکاملیِ زندگیِ خودشان قرار داده‌اند."
این افراد؛ انجامِ حرمت و قوانین را در وجودشان، از حالتِ بالقوه و نوشتار، به بالفعل درآورده و اجرایی کرده‌اند، زیرا با همین انجام‌ها و رفتارهای ارزشی است که به سایرِ افراد، حرکت در مسیرِ درست و انجامِ ارزش‌ها و حرمت‌ها را آموزش می‌دهند.
باشد که با حرکت در این مسیر؛ سختی‌ها برایشان سهل شود و برکت‌های زیادی را به ارمغان آورد.


       
سلام دوستان؛ سمیه هستم همسفر - کمک‌راهنمای لژیون چهارم
این هفته و این دستورجلسه؛ اختصاص به عزیزانی دارد که همواره مشکلات و مسائلِ یک شعبه را رصد می‌کنند و برای آن راهِ حل ارائه می‌دهند و توسطِ مرزبانانِ شعبه به اجرا درمی‌آید.
عزیزانی که در این جایگاه‌ها خدمت می‌کنند، مراحلِ خدمتیِ قبلی را پشت‌سر گذاشته‌اند و "ذره‌ذره ظرفیتِ انجامِ خدمت در درونِ آن‌ها شکل گرفته است و با خدمت در این جایگاه‌ها، هم‌چنان در مسیرِ تکاملیِ درمانِ خود حرکت می‌کنند." این افراد یاد می‌گیرند؛ در سیستمی دارند خدمت می‌کنند که افراد و خانواده‌هایی حضور دارند که با تخریبِ زیادی از جانبِ موادِمخدر، واردِ این مکان شده‌اند و در حینِ اجرایِ عملِ سالم؛ بایستی شرایطِ این افراد نیز درک شود و به‌قولِ جناب مهندس؛ مردم‌دار باشند و با دیگران با محبت و احترام برخورد کنند.
من به‌نوبه‌ی خودم از اسیستانتِ محترمِ شعبه خانم کماندار، مرزبانانِ عزیز هم در قسمتِ همسفران و هم در قسمتِ مسافران، تشکر و قدردانی می‌کنم.


تهیه و تنظیم: همسفر وفا، لژیون خانم آنی کماندار (لژیون ششم)
همسفران نمایندگی آکادمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشاركت مكتوب،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مژگان چهارشنبه 17 مهر 1398 07:19 ب.ظ
تبریک به تمامی مرزبانها و ایجنتها و اسیستانتهای زحمت کش کنگره ۶۰
مسافر علی از شعبه صالحی سه شنبه 16 مهر 1398 10:09 ق.ظ
با عرض تبریک به مناسبت هفته اسیستانت و ایجنت و مرزبان، به همه خدمتگزاران در این راستا و همچنین برای این مشارکت خوب از راهنمایان شعبه آکادمی تشکر فراوان می‌کنم
دوشنبه 15 مهر 1398 08:28 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان که با این مشارکت خوبتان به ما انرژی میدهید و تشکر از همه دست اندر کاران در این زمینه
همسفر فریبا دوشنبه 15 مهر 1398 08:28 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان که با این مشارکت خوبتان به ما انرژی میدهید و تشکر از همه دست اندر کاران در این زمینه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic